Icoon telefoon Bel ons
  • Icoon telefoon 088 - 5753295
  • Icoon envelop [javascript protected email address]
Ga direct naar:

In dialoog zijn met elkaar

Dat is de grondhouding bij Zozijn. In die dialoog zijn we gelijkwaardig.  

Medezeggenschap door cliënten en verwanten is belangrijk voor Zozijn. Zozijn staat garant voor goede faciliteiten voor medezeggenschap, waardoor je kunt meepraten en meebeslissen over de koers van de organisatie. Zozijn voert overleg met de raden en vraagt advies volgens de medezeggenschapsrechten die aan cliënten toekomen op grond van wet en regelgeving. Alleen dan kunnen zij op goede manier meepraten en meebeslissen over de koers van de organisatie.

Waar cliënten bij elkaar wonen, werken of dagbesteding hebben, is het belangrijk dat er met elkaar overleg is over de manier waarop men dit samen doet. Dat doen we op de plek waar cliënten wonen en werken: in de huiskamer, aan de koffietafel of in de kantine. Zo dicht mogelijk bij de cliënt. In de wet voor de medezeggenschap (WMCZ 2018) heet dit inspraak. 
Bij Zozijn is inspraak geregeld via het Locatie-overleg. Bij inspraak mogen alle cliënten en/of verwanten meepraten.

De WMCZ 2018 (nieuwe wet) is ingegaan op 1-7-2020. Afspraken over de medezeggenschap voor cliënten en verwanten zijn vastgelegd in de 
Medezeggenschapsregeling van Zozijn en het boekje Zo werkt het! (cliëntenversie).

Lees hoe Zozijn medezeggenschap organiseert
Illustratie met mensen

We spreken elkaar!

Wil je meer informatie of heb je een vraag over de Medezeggenschap? Je kunt ons bellen of een mail sturen.

[javascript protected email address]

Contact & route