Icoon telefoon Bel ons
  • Icoon telefoon 088 - 5753295
  • Icoon envelop [javascript protected email address]

Inspraak


Zeggenschap

Uitgangspunt van Zozijn is: in dialoog gaan met elkaar. Gezien en geaccepteerd worden zoals je bent. Open en oprecht met elkaar in contact zijn en je verwachtingen en oordelen zoveel mogelijk opzij zetten. Zoeken naar de beweegredenen achter iemands handelingen.
In dialoog gaan maakt zeggenschap mogelijk. Zeggenschap begint bij elke cliënt individueel.

Inspraak

Waar cliënten bij elkaar wonen, werken of dagbesteding hebben, is het belangrijk dat er met elkaar overleg is over de manier waarop men dit samen doet. Dat doen we op de plek waar cliënten wonen en werken: in de huiskamer, aan de koffietafel of in de kantine. Zo dicht mogelijk bij de cliënt. In de WMCZ 2018 heet dit inspraak. (artikel 2 WMCZ 2018)
Inspraak verbindt zeggenschap en medezeggenschap:

(illustratie: Handreiking Inspraak Vilans)

Inspraak2.jpg


Inspraak vindt bij Zozijn plaats via het Locatie-overleg.
In een Locatie-overleg worden onderwerpen besproken door en met cliënten en/of hun vertegenwoordigers die direct van invloed zijn op het leven van de cliënten op de betreffende locatie, zoals maaltijden, douchen, (her)inrichting van algemene leefruimte, dagbesteding, huisregels, verhuizing, activiteiten, ontspanningsmogelijkheden, mogelijkheid tot ontvangen bezoek, veiligheid.
Inspraak is geen formele medezeggenschap waar advies en instemming wordt gevraagd, maar is wel van groot belang voor de cliënten- en verwantenraden om een beeld te krijgen van wat er leeft bij cliënten en verwanten.

Medezeggenschap

De medezeggenschap bij Zozijn is georganiseerd volgens de richtlijnen van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ 2018) en de Medezeggenschapsregeling van Zozijn.

Zozijn kent cliënten- en verwantenraden. Ben je een cliënt bij Zozijn, of een ouder, broer, zus, of vertegenwoordiger van een cliënt bij Zozijn dan kun je een actieve rol spelen in de medezeggenschap. In een raad behartig je de algemene belangen van cliënten.

Lees hier meer over Medezeggenschap bij Zozijn