Icoon telefoon Bel ons
  • Icoon telefoon 088 - 5753295
  • Icoon envelop [javascript protected email address]

Regiobijeenkomst cliëntenraden Oost-Veluwe


De centrale cliëntenraad gaat jaarlijks op bezoek bij iedere regio van Zozijn.
Dinsdagmiddag 25 juni jl. kwamen alle cliëntenraden van regio Oost-Veluwe met de centrale cliëntenraad bijeen. Ook Bert de Lange, de nieuwe directeur van deze regio was aanwezig. 

Hamer-en-agenda.jpgDe middag begon met een kort voorstelrondje. De cliënten vonden het fijn om Bert te ontmoeten. Er waren meteen al wat vragen voor Bert.
Zo wilde iemand graag weten of Bert bij alle werkplekken komt kijken.
Op de meeste werkplekken ben ik al geweest. Nog niet bij de Kinderboerderij, maar ook daar ga ik zeker kijken, zegt Bert.
Bert vertelt dat hij werkt in het Poortgebouw op het Lathmerterrein. Cliënten die een keer een kopje koffie willen komen drinken of even willen praten, zijn van harte welkom!
Deze mededeling wordt enthousiast ontvangen door de cliënten. Bel wel even op van te voren, want ik ben natuurlijk ook wel eens op een andere plek, geeft Bert aan.

Wat gebeurt er in de regio Oost-Veluwe?

Bert vertelt wat er in Oost-Veluwe allemaal gebeurt. En dat is best veel. Zo wordt er bijvoorbeeld met de managers van Dagbesteding gekeken hoe de ruimtes bij de werkplekken anders ingedeeld kunnen worden, zodat de cliënten wat meer ruimte krijgen. We willen goed luisteren naar de cliënten. Welke dagbesteding vinden cliënten fijn? Hoe kunnen we hiervoor zorgen?

Bert vindt dat cliënten best veel verschillende gezichten zien op de woningen en werkplekken. Het is belangrijk dat er snel vaste teams komen. Hier wordt hard aan gewerkt.

Vrijetijdsbesteding is een ander belangrijk punt waar bij de regio aandacht voor is. De cliënten hebben daar ook goede ideeën over. Bert zegt dat er gekeken wordt wat anders kan of welke activiteiten er nog meer georganiseerd kunnen worden. Zo gaat men bijvoorbeeld nadenken over activiteiten op zaterdag.Als duidelijk is waar meer kan, zal Bert de cliënten vragen om mee te denken.

De cliënten geven nog enkele tips en knelpunten aan over het Lathmerterrein. Zo komt ter sprake dat er soms nog steeds te hard gereden wordt. Een tip van de cliënten is om bloembakken neer te zetten, zodat auto’s niet zo hard door kunnen rijden. Bert vindt dit een goed idee.
Ook aan de gaten in de weg wordt gewerkt.

Wat wil de centrale cliëntenraad graag weten van de cliëntenraden?

De cliëntenraden hebben deze middag voorbereid door de vragen die de centrale cliëntenraad hen heeft voorgelegd te bespreken met elkaar:
- Hoe denken de cliënten over het schoonmaken van hun woning en/of werkplek?
- Agressie binnen de groep, hoe ga je daarmee om?
- Welke cliëntenraden hebben een eigen nieuwsbrief? (Hoe bereik je de achterban?)

Schoonmaak

Over de schoonmaak zijn de cliënten over het algemeen tevreden. Cliënten maken zelf ook schoon. Bijvoorbeeld de eigen kamer of op het werk.
Sommige cliënten hebben corvee. De cliënten vertellen dat er wel eens iemand probeert hier onderuit te komen. Soms moeten hierover dan weer goede afspraken gemaakt worden.

Agressie

Niet iedereen voelt zich altijd veilig. Het is niet fijn als iemand heel boos is. Het is ook best moeilijk om een ruzie zelf op te lossen. Soms zegt de ondersteuner dat we het zelf moeten oplossen, maar als het niet lukt, dan zou ik hulp wel fijn vinden. Dit gebeurt dan niet altijd, vertelt een cliënt.
De cliënten willen dit best leren. Iemand vraagt: Is hier een training voor? Wat kan ik doen om te helpen als een medebewoner agressief is? Bert vertelt dat de Zozijnschool trainingen en cursussen heeft voor cliënten. Misschien kan de Zozijnschool hier op inspringen.
Bekend is de training ‘Opkomen voor jezelf’ en iemand anders kent de training ‘Omgaan met elkaar op de groep’.

Nieuwsbrief

De cliëntenraden vinden het belangrijk om hun eigen achterban te informeren. Ieder doet dat op een manier die passend is. Dit kan zijn via een nieuwsbrief, of verspreiden van (korte) notulen van de cliëntenraad.
Een nieuwsbrief of de notulen kunnen besproken worden in het huiskameroverleg of tijdens de pauze op de werkplek. Dit gebeurt wel, maar niet overal. Of niet altijd op een handig moment.
Het is goed als cliënten hierover zelf in gesprek te gaan met ondersteuners. En als de ondersteuners een andere manier of moment beter vinden, dan moeten ze goed uitleggen waarom zij dat vinden.

Tenslotte

Er is deze middag veel besproken en informatie uitgewisseld. Iedereen vond het een goede bijeenkomst. Goed om te zien dat er weer nieuwe cliënten zijn in de cliëntenraden van Oost-Veluwe.
De cliënten bedanken Bert voor alles wat hij verteld heeft en de antwoorden op de vragen.
Bert zegt: Het was fijn om hier te zijn. Samen moeten we er voor zorgen dat het goed gaat en beter waar het nodig is!

Bureau Medezeggenschap Cliënten en Verwanten


Terug naar nieuwsoverzicht