Icoon telefoon Bel ons
  • Icoon telefoon 088 - 5753295
  • Icoon envelop [javascript protected email address]
Regiobijeenkomst Achterhoek en De Liemers

Regiobijeenkomst Achterhoek & De Liemers


De centrale cliëntenraad gaat jaarlijks op bezoek bij iedere regio en sector van Zozijn.
Op maandagavond 1 april kwamen alle cliëntenraden uit de regio Achterhoek & De Liemers met de centrale cliëntenraad bijeen in het regiokantoor in Doetinchem. Ook Henk Loman, directeur van deze regio en Wilma Becker, manager Wonen Doetinchem, waren aanwezig.


Na een voorstelrondje vertelde Henk Loman over de ontwikkelingen binnen Achterhoek & De Liemers.
Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan een systeem om de administratieve werkzaamheden voor medewerkers eenvoudiger te maken. Hierdoor zijn ondersteuners minder druk ‘achter de computer’ en blijft er meer tijd over voor de cliënten.
Binnen Zozijn en ook binnen regio Achterhoek & De Liemers is er aandacht voor het rookbeleid. Er is een bijeenkomst geweest, waar cliënten bij aanwezig waren. Er is nog geen besluit genomen, maar de insteek zal zijn: ‘Zo min mogelijk roken.’
Vloggen; ook cliënten houden zich hiermee bezig. Er zijn cursussen voor cliënten die het leuk vinden om dit te leren. Daarnaast maakt Zozijn gebruik van vlogs om bijvoorbeeld nieuwe medewerkers te werven. Het vinden van nieuwe medewerkers is een belangrijk punt voor de toekomst, zo vertelde Henk.

klein-voor-Zozijnnet.jpg

De cliëntenraden hebben deze avond voorbereid door de vragen die de centrale cliëntenraad hen heeft voorgelegd te bespreken met elkaar:
- Hoe denken de cliënten over het schoonmaken van hun woning en/of werkplek?
- Agressie binnen de groep, hoe ga je daarmee om?
- Welke cliëntenraden hebben een eigen nieuwsbrief? (Hoe bereik je de achterban?)

De cliënten uit regio Achterhoek & De Liemers gaven aan dat agressie niet veel voorkomt. Als er iemand boos is, is het wel lastig om hier iets van te zeggen. Enkele cliënten hebben de cursus van de Zozijnschool ‘Opkomen voor jezelf’ gevolgd. Dit was heel fijn. Een goede tip! Andere cliënten vertellen dat er goede afspraken zijn over wat wel en niet mag en dat dingen goed uitgesproken worden, bijvoorbeeld in een huiskameroverleg.

Over de schoonmaak zijn de cliënten over het algemeen tevreden. Zeker daar waar een bedrijf komt. Cliënten maken zelf ook schoon op de woning of de werkplek. Niet iedereen vindt dit leuk en soms moeten hierover weer goede afspraken gemaakt worden.

Alle raden vinden het belangrijk om hun eigen achterban te informeren. Ieder doet dat op een manier die passend is. Dit kan zijn via een nieuwsbrief, een praatpapier of verspreiden van notulen. Vaak worden deze besproken bij een huiskameroverleg of werkoverleg.

Er is deze avond veel besproken en informatie uitgewisseld. Iedereen vond het een goede bijeenkomst en bedankte elkaar!

Bureau Medezeggenschap Cliënten en Verwanten


Terug naar nieuwsoverzicht