Icoon telefoon Bel ons
  • Icoon telefoon 088 - 5753295
  • Icoon envelop [javascript protected email address]

Een levendige avond voor medezeggenschappers


Ruim 150 mensen komen woensdagavond 25 september naar de jaarlijkse bijeenkomst voor de cliëntenraden en de verwantenraden van Zozijn in het Kulturhus in Vorden.  Niet alleen een ontmoeting tussen raden, maar ook met de gesprekspartners van Zozijn, de managers, directeuren, OR-leden, toezichthouders en bestuurder.

Hennie Bannink en Wim Bakker, de voorzitters van de centrale cliëntenraad en centrale verwantenraad, openen de avond.

Nieuw wet voor de medezeggenschap

Op deze avond krijgen we vast een voorproefje op de nieuwe wet voor de medezeggenschap cliënten en verwanten (WMCZ 2018). Debora van Vliet van het medezeggenschapsbureau vertelt in het kort wat er per 2020 anders wordt door de nieuwe wet. Er wordt uitgelegd wat inspraak en instemmingsrecht inhoudt. Ook wordt er uitgelegd dat van de raden wordt verwacht dat zij hun achterban goed raadplegen en informeren. Er komt een nieuwe medezeggenschapsregeling met afspraken tussen Zozijn en de raden. Een werkgroep van leden uit CCR en CVR gaan een nieuwe medezeggenschapsregeling maken, waarmee daarna alle raden en Zozijn akkoord moeten gaan. 

Wie wil meedenken over de nieuwe regeling, kan zich melden via medezeggenschap@zozijn.nl.

Medezeggenschap1.jpg

Anonieme enquête

Wim Bakker vertelt dat de CCR en CVR een vragenlijst voor cliënttevredenheid heeft opgesteld die anoniem ingevuld kan worden.  De raden willen een zo goed mogelijk beeld krijgen van hoe cliënten en verwanten de kwaliteit van de zorg en begeleiding ervaren. Zo zijn er vragen over wonen, werken, voeding, vrije tijd, hygiëne en veiligheid. Volgend jaar staat dus niet alleen de WMCZ maar ook de anonieme enquête op agenda. Dat zijn de belangrijke onderwerpen voor het komende jaar.

En dan naar het stamppottenbuffet

De uitleg over de enquête en de nieuwe wet wordt vrolijk afgesloten met het lied ‘’Wij zijn zo blij met de WMCZ”, gezongen door de medewerkers van het bureau medezeggenschap en de coaches. Daarna is het tijd voor het uitgebreide stamppottenbuffet. Ook dit jaar valt het weer enorm in de smaak.

Medezeggenschap2.jpg

Voetjes van de vloer!

De hele avond kunnen wij genieten van de muziek van Casper Bekken uit Deventer. Iedereen kan verzoeknummers aanvragen en komen meezingen. En natuurlijk wordt er nog even heerlijk gedanst.

Medezeggenschap3.jpg

Ook dit jaar was het weer een geslaagde avond die we erin houden. Wij bedanken iedereen voor zijn of haar aandeel in deze mooie, geslaagde avond.


Terug naar nieuwsoverzicht