Icoon telefoon Bel ons
  • Icoon telefoon 088 - 5753295
  • Icoon envelop [javascript protected email address]

Anoniem Cliëntervaringsonderzoek start binnenkort!


Aan de verwanten van de cliënten van Zozijn,

Er komt een Cliëntervaringsonderzoek. Dit is een anoniem onderzoek en wordt gehouden op initiatief van de centrale cliëntenraad (CCR) en centrale verwantenraad (CVR) van Zozijn.
De vragenlijst wordt rond 20 december gestuurd naar het woonadres van: 

  • de cliënten van Op pad (Nah)
  • de ouders van Kind & Jeugdhulp
  • de ambulante cliënten
  • de volwassen cliënten Wonen
  • de volwassen cliënten Dagbesteding (die wonen buiten Zozijn)

De vragenlijst wordt per post in een envelop van Zorgfocus (het onderzoeksbureau) verstuurd naar het woonadres van de cliënt. 
De cliënten Nah, de ambulante cliënten, de ouders van cliënten K&J en een aantal volwassen cliënten Wonen/Dagbesteding zullen de vragen zelfstandig beantwoorden.

De cliënten die dit niet zelfstandig kunnen, hebben daarbij hulp nodig van de naaste verwant of wettelijk vertegenwoordiger.
Dit betekent dat de vragenlijst van cliënten die deze niet zelf kunnen invullen zo spoedig mogelijk bij u, de naaste verwant of wettelijk vertegenwoordiger terecht moet komen.

Medewerking van ondersteuners

Omdat het adressenbestand van Zozijn helaas gecompliceerd in elkaar zit en het filteren van adressen van cliënten en hun 1e contactpersoon lastig is en veel tijd vergt, hebben we de medewerking gevraagd van de ondersteuners van Zozijn.
De vragenlijsten worden vanaf de woning (waar nodig) verder verspreid naar de verwant/wettelijk vertegenwoordiger.
De vragenlijsten worden vóór Kerst verstuurd, omdat de CVR en CCR verwachten dat er juist rond de feestdagen veel contactmomenten met familie en verwanten zijn

Bent u verwant van een cliënt die de vragen niet zelfstandig kan beantwoorden? Dan kunt u vanaf 24 december de vragenlijst verwachten via de ondersteuners van de woning.
Kan uw verwant de vragenlijst niet zelfstandig invullen en heeft u via de woning nog niks ontvangen? Vraag er dan naar op de woning van de cliënt.
De ingevulde vragenlijst kan tot 31 januari ingestuurd worden.

De CCR en de CVR hopen op een grote respons. De uitkomsten van het Cliëntervaringsonderzoek worden gebruikt om verbeterpunten aan te geven bij de bestuurder. Daarnaast gaat Zozijn de uitkomsten gebruiken bij het volgende Kwaliteitsrapport.
Het is dus belangrijk dat de vragenlijsten tijdig worden ingevuld en verstuurd. Spreekt u binnenkort andere verwanten? Vraag of men al op de hoogte is en indien van toepassing, de vragenlijst ontvangen hebben via de ondersteuners.

Vriendelijke groet,

Hennie Bannink                                        Wim Bakker
Voorzitter Centrale cliëntenraad              Voorzitter Centrale verwantenraad


Terug naar nieuwsoverzicht