Icoon telefoon Bel ons
  • Icoon telefoon 088 - 5753295
  • Icoon envelop [javascript protected email address]

Nieuws uit de regioraad Oost-Veluwe


Nieuwsbrieven voor 1e contactpersonen van cliënten in regio Oost-Veluwe

Zo’n 2 à 3 keer per jaar verschijnt er een regiobrede nieuwsbrief met nieuws uit de regio Oost-Veluwe. Alle 1e contactpersonen van cliënten in regio Oost-Veluwe (waarvan Zozijn over een e-mailadres beschikt) krijgen de nieuwsbrief. U kunt eerder uitgebrachte regiobrede nieuwsbrieven hier lezen:

'Beter voor elkaar' in Oost-Veluwe

In regio Oost-Veluwe wordt hard gewerkt aan het plan ‘Beter voor elkaar’. Zozijn wil het beter voor elkaar hebben voor cliënten, beter voor medewerkers, en een beter financieel resultaat. 

Bekijk een korte samenvatting van het plan

In de derde regionale nieuwsbrief leest u over de betrokkenheid van de Regioraad in dit proces.

Op woensdag 10 april is het formele voortraject afgerond. Na een zorgvuldig doorlopen traject tussen het bestuur van Zozijn en de OR, heeft ook deze met de plannen ingestemd. 

Zowel de cliënten- en verwantenraden als de OR hebben kaders en adviezen meegegeven voor de uitvoering van 'Beter voor elkaar'. Voor meer informatie hier over kunt u mailen naar medezeggenschap@zozijn.nl. Deze kaders en adviezen worden ter harte genomen in de uitvoering van het plan. 


Medewerkers in de regio Oost-Veluwe ontvangen eens in de twee weken een interne nieuwsbrief over ‘Beter voor elkaar’. Ook deze nieuwsbrief kunt u hier inzien. Wees u ervan bewust dat deze geschreven is voor medewerkers. Linkjes in deze nieuwsbrieven verwijzen naar ‘MijnZozijn’, het intranet voor medewerkers. Om die reden kunt u niet doorklikken bij 'Lees verder>'.

Lees de nieuwsbrieven voor medewerkers

Korte verslagen van de Regioraad van Oost-Veluwe

2022

2021